top of page

CONDICIONS GENERALS CONTRACTACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents del lloc web:

 

1. Objecte i àmbit daplicació
Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada al website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

2. Condició d'usuari i acceptació
La contractació de qualsevol producte i/o servei confereix la condició de "Client" i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en aquest text, així com si és el cas, les condicions particulars que regeixin l'adquisició.
Només les persones més grans de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.


Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació, el Client declara:
1r Que és una persona gran d'edat i amb capacitat per contractar.
2n Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.
3r Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.
RIMARENT posa a disposició dels Usuaris i Clients l'adreça electrònica ricard.munne@rimarent.com per consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

3. Modificacions de l'avís legal i condicions generals
RIMARENT podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides a cada visita al website. Aquestes modificacions són aplicables a partir de la publicació al lloc web i no es podran aplicar als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, hi figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents a la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les condicions generals.

 

4. Responsabilitat de RIMARENT
Els productes i serveis presentats al website són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a RIMARENT per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d'aquests fets.
RIMARENT no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a RIMARENT, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a RIMARENT, degudes a l'usuari, a tercers o supòsits de força major. RIMARENT no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, RIMARENT no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i 'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
La responsabilitat civil de RIMARENT pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a RIMARENT per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a través d'aquest website així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-hi pèrdues de dades, o altre tipus d'informació que hi pugui haver a l'ordinador o la xarxa de l'usuari que accedeixi a RIMARENT.

 

5. Obligacions dels clients
A tots els efectes l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o mode d'ocupació contingut en aquestes o al website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de RIMARENT, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, RIMARENT no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no en pot constatar l'edat.


Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website l'usuari s'obliga a:


a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades al formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades.


b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçant, xenòfob, inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atent contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.


c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al website, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de RIMARENT, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de RIMARENT o en general de qualsevol tercer.


d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització exprés.


e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web oa la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma


f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de RIMARENT, els seus proveïdors o tercers.


g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.
 

7. Realització de la comanda


1 Accedir al website Per realitzar una comanda cal connectar-se al website.


2 Omplir la Cistella de compra L'Usuari haurà d'afegir el producte que voleu adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides a la pantalla. Consulteu estoc prèviament.


Els preus i ofertes presentats al website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

3 Validar compra Omplint a aquest efecte els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l'usuari, Dades de facturació, Tipus d'enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.
La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i l'acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la subscripció del contracte. Llevat de prova en contra, les dades registrades per RIMARENT constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre RIMARENT i els seus clients. RIMARENT arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.
Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, RIMARENT us remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no esteu d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podreu sol·licitar-ne la modificació o l'anul·lació del contracte.

 

Pas 4 Pagament Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel·la que correspongui.

 

8. Preus, canvis i anul·lacions 
Els preus indicats al website (a l'apartat PREUS) poden incloure els impostos relatius a l'IVA ia l'impost turístic (1 euro/persona/dia). Durant el procés de compra apareixerà desglossat l'import corresponent a la càrrega impositiva acord al tipus vigent a cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.
Es pot cancel·lar fins a 30 dies abans de la llegada i poder rebre el reemborsament del 50%.
Si cancel·leu després d'aquest termini, la reserva no es reemborsable. S'accepten cessions de reserves que els clients facin a terceres persones.

 

9. Pagament 
RIMARENT proposa com a mitjà de pagament el següent lloc web (https://pps.ecopaynet.com) que permet:
Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Cardo han desenvolupat un sistema per realitzar de manera segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa que l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui el titular abans d'autoritzar el pagament per Internet.
RIMARENT està adherit a aquest protocol de seguretat pel qual, una vegada seleccionada el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que us sol·licita la seva identificació, mostrant una de les icones següents:
Les dades de la targeta i la contrasenya queden protegides per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l'emissor comunica a RIMARENT que la compra ho està fent el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'emissor ho comunica a RIMARENT perquè sigui procedent en conseqüència.
Aquesta finestra està fora del control de RIMARENT, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb aquesta, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d'aquesta situació.
RIMARENT es reserva el dret de rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas, procedirem a reintegrar l'efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar a la compra dels articles demanarem una transferència bancària.
En cas d'impagament pel Client, total o parcial, a la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, RIMARENT podrà suspendre o cancel·lar qualsevol remissió o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L'anterior facultat de RIMARENT en cap cas no alliberarà el Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts ia la recepció de productes.

 

10. Condicions de RIMARENT


HORES D'ENTRADA I SORTIDA
Admissió: de 16.00ha 20.00h.
Eixida: abans de les 12.00h.

Check-in després de les 20.00h pm, recàrrec de 30 €.

Check-in després de les 23.00h, recàrrec de 50 €.

Check in Prioritari d'entrada abans del check in estipulat (16h), a consultar disponibilitat, té un recàrrec de:

1 hora abans: 20 euros. Més d´una hora abans: 30 euros

L'adreça es reserva el dret de cancel·lar una reserva efectuada pel client si no es compleixen les condicions de RIMARENT.
No s'accepten animals de companyia.
No es permet fumar dins les habitacions. En cas de fumar o que l'endemà l'habitació faci olor de tabac es cobrarà una sanció de 300€.
No es permet portar-mobiliari, elements dels equips de música ni aixovar, de les habitacions. En aquest cas que així fos es reemborsarà el valor del sostret
Es respectarà el silenci i la intimitat de les altres habitacions, música alta i veus elevades.
Les caixes i vals regal amb data oberta tenen tres mesos naturals per fer la validació, la qual consisteix en tancar la data, reservant qualsevol dia dins el termini de 8 mesos a partir de la data d'emissió.
El servei de neteja comporta un cost addicional depenent del pis o casa reservat. Si us plau, comprovar en el moment de la reserva.

 

11. Notificacions
Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb aquestes Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

 

12. Nul·litat i ineficiència de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals a tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

13. Legislació aplicable
Les compravendes realitzades a RIMARENT se sotmeten a la legislació espanyola.
Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d'altres, a la següent Normativa:
- Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç detallista (LOCM).
- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació (LCGC).
- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( "TRLGDCU").
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de RIMARENT.

Aquestes condicions generals de contractació es troben actualitzades a novembre de 2022.

bottom of page